MENU
klinika

Dosja në UNESCO

Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës

13.10.2019 - 15:51

     Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës, thuajse me histori gjysmëshekullore, është kandidat për t’u pranuar në regjistrimin e praktikave më të rëndësishme të ruajtjes edhe të trashëgimisë jomaterioale, në UNESCO.

Formulari i Aplikimit, një film dokumentar 10 min kushtuar FFKGJ, 10 fotografi si dhe mbështetja me shkrim të institucioneve, personaliteteve të vendit dhe të huaja dhe të komunitetit nga e gjithë Shqipëria janë materialet që përmban dosja.

Edicioni i parë i këtij festivali është çelur në 11 tetor të vitit 1968 në qytetin muze të Gjirokastrës duke u konsideruar asokohe si një festival unikal në ruajtjen, mbrojtjen dhe popullarizimin e trashëgimisë kulturore shpirtërore në Shqipëri.

Në këtë regjistër pranohen aktivitete dhe organizime nga vende të ndryshme, të cilat dëshmojnë se kanë shërbyer për një kohë të gjatë si faktorë esencialë në ruajtjen e trashëgimisë shpirtërore.

Në pritje të edicionit të radhës, në vitin 2020, kjo dosje është dorëzuar, si propozim i Akademisë së Artit dhe Trashëgimisë ODEA dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Akademisë së Shkencave, Komisionit Kombëtar të UNESCO-s, Arkivit Shtetëror të Filmit, pushtetit vendor në Gjirokastër, Akademisë së Studimeve Albanologjike-ASA etj., prandaj konsiderohet e plotë dhe është në procedurë shqyrtimi pranë UNESCO-s në Paris.