MENU
klinika

Trajtimi financiar i punonjësve

Naftëtarë, metalurgë, minatorë…, ja kush përfiton!

21.11.2019 - 12:44

Të gjitha drejtoritë rajonale të sigurimeve shoqërore kanë nisur punën për dhënien e përfitimeve për qytetarët që përfitojnë pension për shkak të profesionit dhe për shtesë të pensionit të pleqërisë ose invaliditetit.

Përfitimet vijnë nga ligji “Për trajtimin financiar suplementar të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë, të punonjësve të industries së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji”.

Tashmë, pas përgatitjes dhe përfundimit të kuadrit të plotë ligjor, të gjitha Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore kanë nisur punën për dhënien e këtyre përfitimeve.

konica ekonomiakonica ekonomia mobile

Në këtë kuadër, Instituti i Sigurimeve Shoqërore për të lehtësuar procedurën e informimit të përfituesve do të publikojë çdo ditë listat emërore në faqen zyrtare www.issh.gov.al.

ISSH ka publikuar listën emërore prej 343 personash që iu lind e drejta për marrjen e përfitimit, deri më datë 21 nëntor.

Deri tani janë depozituar rreth 17 400 kërkesa për përfitim nga ky ligj, të cilat do të marrin përgjigje brenda një kohe të shkurtër.