MENU
klinika

Sa të ardhura solli biznesi i vogël?

Pushteti vendor ‘grumbulloi’ 21.8 mld lekë

26.12.2019 - 12:27

Në periudhën janar-nëntor të 2019-ës të ardhurat nga pushteti vendor llogariten 21.8 miliardë lekë.

Të ardhurat nga pushteti vendor përbëhen nga tre zëra kryesorë, të ardhurat nga taksa e pasurisë, taksa mbi biznesin e vogël dhe taksat lokale.

Nga taksat lokale për periudhën janar-nëntor llogariten 16.6 miliardë lekë dhe janë realizuar në masë 92% kundrejt planifikimit fillestar.

Sipas raportit mbi treguesit fiskal të publikuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisë, të ardhurat nga taksa mbi pasurinë llogariten 4.8 miliard lekë, nga 6.9 miliard lekë që planifikohet të mblidhen.

Nga taksa mbi biznesin e vogël u mblodhën 345 milionë lekë në buxhet.