MENU
klinika

Rreziqet

Cila është lidhja midis terapisë hormonale dhe kancerit të gjirit?

14.08.2020 - 15:37

Lidhja midis terapisë hormonale dhe kancerit të gjirit është njohur prej vitesh. Por një analizë e botuar 29 gusht 2019, në The Lancet ka shtuar disa informacione shtesë në diskutim. Analiza shqyrtoi 58 studime që përfshinin informacione mbi llojin dhe kohën e përdorimit të hormoneve tek gratë individuale, dhe indeksin e masës së tyre trupore. Studiuesit filluan të mbledhin studimet në 1992 dhe vazhduan deri në vitin 2018.

Dr. Wendy Chen, një asistent profesor i mjekësisë në Shkollën Mjekësore në Harvard, ndihmoi të rendiste informacionin e vjetër dhe të ri mbi përdorimin e hormoneve dhe kancerin e gjirit dhe çfarë do të thotë për gratë që konsiderojnë fillimin e terapisë hormonale.

Cila është lidhja midis terapisë hormonale dhe kancerit të gjirit?

Kjo lidhje është e njohur, dhe ky studim u duk se e ka konfirmuar, që gratë që marrin terapi hormonale për një kohë më të gjatë kanë një rrezik më të lartë të zhvillimit të kancerit invaziv të gjirit sesa gratë që përdorin trajtimet për një periudhë më të shkurtër. Rreziku vazhdon të rritet me kalimin e kohës, thotë Dr.Chen.

Për dallim nga studimet e kaluara, siç është Nisma për Shëndetin e Grave, e cila zbuloi se rreziku i kancerit të gjirit filloi të rritet vetëm pas dy deri në tre vjet përdorimi të hormoneve, studimi Lancet zbuloi se rreziku i kancerit të gjirit u rrit pothuajse menjëherë kur një grua filloi terapi me hormone. Por, ky vëzhgim mund të jetë për shkak të informacionit të pasaktë në lidhje me kohëzgjatjen e terapisë hormonale në disa prej të dhënave që autorët e studimit i përdorën për analizën e tyre, thotë Dr.Chen.

Është e arsyeshme të thuhet se rreziku i kancerit të gjirit fillon të rritet një vit ose më shumë pasi të fillojë terapinë me hormone dhe vazhdon të rritet me kalimin e kohës.

A ka ndryshim në rrezikun e kancerit në varësi të llojit të terapisë që një grua përdor?

Po. Ndërsa të dyja terapitë me estrogjen dhe kombinimet me progesterone-estrogjen ngritën rrezikun e kancerit të gjirit, rreziku ishte më i lartë te gratë që morën trajtime të kombinuara. Studimi zbuloi gjithashtu se rreziqet e terapisë vetëm me estrogjen duket se janë më të larta tek gratë me peshë normale në krahasim me gratë obeze. Kjo mund të jetë rasti sepse gratë me obezitet kanë tashmë rrezik më të lartë të kancerit të gjirit sepse kanë nivele më të larta të estrogjenit në gjakun e tyre.

Gratë me obezitet kishin të njëjtin rrezik të ngritur si gratë me peshë normale kur bënin terapi të kombinuara me estrogjen-progesteron.

A rrit estrogjeni vaginal gjithashtu rrezikun e kancerit të gjirit?

Ky studim konfirmoi se trajtimet vaginale me estrogjen nuk duket se rritin rrezikun e kancerit të gjirit. “Nuk ka të ngjarë që estrogjenet vaginale të shoqërohen me një rritje të madhe të rrezikut të kancerit të gjirit,” thotë Dr.Chen.

A sjell terapia hormonale rreziqe më të mëdha nëse fillohet në një moshë më të re?

Studimi duket se tregon se ky është rasti, por ka një arsye për të vënë në dyshim atë përfundim. Gratë e reja në këtë studim në përgjithësi morën hormone për një periudhë më të gjatë kohore. Pra, rreziku duket se ka të bëjë më shumë me kohëzgjatjen e përdorimit sesa me moshën që një grua filloi të marrë terapi hormonale.

A largohen rreziqet e kancerit të gjirit nga terapia hormonale pasi të ndaloni marrjen e hormoneve?

Jo.

Bazuar në të gjithë këtë informacion, a duhet që gratë të marrin hormonet për të menaxhuar simptomat e menopauzës?

“Në fund të fundit , nëse dikush dëshiron të përdorë terapi hormonale për disa vjet për të menaxhuar simptomat e menopauzës, është akoma e arsyeshme të bëhet në shumicën e rasteve,” thotë Dr. Chen. Por në mënyrë ideale, gratë duhet të marrin hormonet vetëm për një kohë sa më të shkurtër.

“Në përgjithësi, ajo që u them pacientëve është që së pari të përdorin strategji johormonale,” thotë Dr.Chen. Nëse strategjitë johormonale nuk po funksionojnë dhe simptomat janë kryesisht vaginale, konsideroni një estrogjen vaginal. Dikush që ka simptoma të shumta, të tilla si ndezje të nxehta, djersitje gjatë natës, mund të konsiderojë terapi hormonale me një pilulë nëse strategji të tjera dështojnë dhe simptomat janë vërtet të bezdisshme.

Përveç kësaj, hormonet duhet të përdoren vetëm nëse tregohet mjekësisht. Shumë njerëz gabimisht besojnë se përdorimi i hormoneve do t’i bëjë ata të duken më të rinj ose të zgjasin jetëgjatësinë e tyre. Kjo nuk ndodh.

Sa kohë është shumë e gjatë kur bëhet fjalë për terapi hormonale?

“Pesë vjet është kufiri i fundit për përdorimin e hormoneve. Idealisht duhet të jetë për një vit ose dy më së shumti, dhe ai duhet të drejtohet drejt adresimit të simptomave”. Nëse vendosni për terapi hormonale, sigurohuni që ti zvogëloheni sesa t’i ndaloni ato papritmas kur jeni gati të ndërpresni trajtimin. Gratë që ndalojnë terapinë hormonale papritmas mund të pësojnë një ringjallje të simptomave.