MENU
klinika

Analiza

Aftësitë dhe kompetencat më të kërkuara në 2024

20.12.2023 - 18:00

Në librin tim Future Skills: 20 aftësitë dhe kompetencat që i duhen të gjithëve për të pasur sukses në një botë dixhitale, unë shikoj aftësitë që do t’i duhen të gjithëve gjatë 5-10 viteve të ardhshme. Pra, këtu, unë dua të shikoj në të ardhmen më të afërt. Bizneset po lëvizin drejt rekrutimit të bazuar në aftësi dhe zhvillimit të fuqisë punëtore, të nxitura nga nevoja për të zhbllokuar potencialin transformues të teknologjive të reja.

Kjo ngre pyetjen kritike: nëse jeni një punëkërkues ose një punëdhënës që kërkon të sigurojë sukses në 2024, cilat janë aftësitë që duhet të zhvilloni?

Çdokush mund të shohë se ne po jetojmë qartë në fazat e hershme të epokës së AI. Por teknologjia nuk është ende aty për të realizuar vizionin utopik të një bote pa punë. Dhe shumica prej nesh nuk janë ende gati t’i dorëzohen të qenit plotësisht të tepërt.

Kjo do të thotë se aftësitë që do të jenë më të kërkuara bien në njërën nga dy kategoritë. Ato ose përfshijnë aftësimin e organizatave për të zhbllokuar potencialin e madh të teknologjisë dhe shpikjeve të reja. Përndryshe, ato kanë të bëjnë me maksimizimin e vlerës së cilësive dhe aftësive tona njerëzore që makinat nuk mund të shpresojnë t’i zëvendesojnë.

Me fjalë të tjera, disa janë aftësi teknologjike, dhe disa janë “aftësi të buta”. Por ajo që ata shpesh kanë të përbashkët është se ato na lejojnë të shfrytëzojmë aftësi të veçanta në një botë ku makinat po bëhen çdo ditë më të afta.

Pra, le t’i hedhim një vështrim 10 grupeve të aftësive që mendoj se do të jenë vërtet të vlefshme për 12 muajt e ardhshëm dhe ndoshta shumë më tej.

Menaxhimi i Projektit
Pavarësisht nëse jeni duke menaxhuar njerëz apo makineri, ka një nevojë në rritje për individë me aftësi për të bashkuar njerëzit, teknologjinë dhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve.

Marrja e mbikëqyrjes së nivelit të lartë, vendosja e objektivave strategjikë dhe prioritizimi i punës dhe burimeve është ende përtej aftësive të mjeteve të inteligjencës artificiale të biznesit. Ata që punojnë në këto role, megjithatë, kanë mundësi të paprecedentë për të shfrytëzuar AI për të ndihmuar në çdo gjë, nga prototipizim te kërkimi, planifikimi, testimi dhe pajtueshmëria.

Aftesi komunikimi
Komunikimi efektiv është një element thelbësor i grupit të aftësive të biznesit. Tani më shumë se kurrë, ka nevojë për ata që mund të identifikojnë mundësitë e mesazheve dhe të mbushin boshllëqet e komunikimit ndërmjet organizatave.

Do të ketë më shumë role për ata që janë në gjendje të interpretojnë njohuritë e analitikës së të dhënave dhe t’i komunikojnë ato në gjuhën njerëzore kujtdo që duhet të ndërmarrë veprime. Dhe ndërsa komunikimi me makinat në gjuhën natyrore bëhet normë, organizatat kanë nevojë për njerëz me aftësinë për të folur me ta në mënyrën që të marrë rezultatet më të mira.

Aftësitë Klinike të Kujdesit Shëndetësor
Bota përballet me mungesë të profesionistëve të kujdesit shëndetësor dhe shumë detyra në vijën e parë të kujdesit shëndetësor janë shumë larg për t’u automatizuar plotësisht – nëse mund të bëhen ndonjëherë.

Mjekët, infermierët dhe profesionistët e tjerë shëndetësorë janë gjithnjë e më në gjendje të rrisin aftësitë e tyre me mjetet e AI. Por cilësitë njerëzore si inteligjenca emocionale dhe ndjeshmëria do të jenë gjithmonë kritike për rolet e tyre.

Në ekonomitë e zhvilluara, punët në kujdesin shëndetësor shpesh paguhen relativisht mirë – duke reflektuar aftësitë, cilësitë dhe përvojën e specializuar të nevojshme për ta bërë mirë punën. Puna në këtë fushë është parë gjithmonë si një mënyrë për individët punëtorë nga çdo sfond për të ndërtuar një karrierë të qëndrueshme me siguri dhe perspektiva, dhe kjo do të jetë ende e vërtetë në 2024-ën.

Aftësitë e përpunimit të të dhënave
Revolucioni i inteligjencës artificiale është ndërtuar mbi të dhëna dhe të kuptuarit se si t’i transformojmë ato në vlerë po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm për suksesin e biznesit. Për të qenë etik dhe i besueshëm për detyra të rëndësishme si përmirësimi i kujdesit shëndetësor dhe përparimi i kërkimit shkencor, AI duhet gjithashtu të jetë transparent dhe i shpjegueshëm.

Shkathtësitë e shkencës së të dhënave janë thelbësore këtu për të na ndihmuar të sigurojmë që makinat përdorin të dhëna të cilave mund t’u besojmë për të marrë vendime që mund t’i kuptojmë.

Rrjetet ndërpersonale
Ata që kanë aftësinë për të bërë miq me njerëzit e duhur do të shkojnë gjithmonë larg. Ndërtimi i një rrjeti të të tjerëve që mund të na ndihmojnë të arrijmë qëllimet tona si dhe të ndihmojnë me zhvillimin tonë personal është një aftësi kritike. Kjo do të thotë se zhvillimi i aftësisë për të ndërtuar lidhje të bazuara në besim dhe qëllime të përbashkëta do të jetë po aq i vlefshëm si kurrë më parë në vitin 2024, pasi teknologjia hap mundësi të reja për rritje dhe inovacion për ata që janë të gatshëm të veprojnë sipas tyre.

​Aftësitë kompjuterike
Midis 2022 dhe 2030, tregu global për kompjuterin cloud pritet të rritet nga 570 miliardë dollarë në afër 2.5 trilion dollarë. Kjo do të thotë se do të ketë një kërkesë në rritje për ata me aftësi teknike për të ndihmuar bizneset e mëdha dhe të vogla me migrimin e tyre në cloud. Profesionistët e aftë në mjetet dhe platformat e informatikës cloud do të mbeten relevantë dhe konkurrues gjatë gjithë vitit 2024 dhe më tej.

Inxhinieri e Mësimit të Makinerisë
Sigurisht, fuqizimi i revolucionit të AI do të thotë se do të ketë një kërkesë në rritje për njerëzit me aftësi teknike për ta zbatuar atë. R

aporti i Forumit Ekonomik Botëror Future of Jobs 2023 thotë se “Specialistët e AI dhe të mësimit të makinerive kryesojnë listën e vendeve të punës me rritje të shpejtë“.

Në vitin 2024, pavarësisht përparimeve në AI gjeneruese që do të thotë se edhe ata teknikisht të pakualifikuar mund të ndërtojnë aplikacione të AI, dhe në vetë-përsëritjen e AI që krijon vetë (AutoML është një shembull), inxhinierët e ML-së njerëzore do të jenë ende në kërkesë të lartë.

Aftësitë e sigurisë kibernetike
Shkeljet e të dhënave, sulmet kibernetike dhe përpjekjet për hakerim janë të gjitha në rritje në frekuencë dhe ashpërsi. Po kështu, janë edhe gjobat për bizneset që nuk arrijnë të mbrojnë në mënyrë adekuate të dhënat e klientëve të tyre.

Siguria kibernetike është një garë armësh, me individë, grupe dhe madje edhe aktorë të sponsorizuar nga qëllimet e këqija që konkurrojnë me specialistë të sigurisë për të vendosur teknologji më të shpejtë, më të fuqishme dhe më inteligjente kundër opozitës së saj.

Të gjithë këta faktorë nënkuptojnë se aftësitë rreth ndërtimit të sigurisë dhe elasticitetit do të jenë disa nga më të kërkuarat në vitin 2024. /Bernard Marr