MENU
klinika

Mangësitë në mjeksi

KLSH raport për urgjencat mjekësore: Mungojnë pajisjet bazë

19.10.2018 - 17:59

Në Shqipëri autoambulancat janë jashtë çdo standardi për t’i ardhur në ndihmë qytetarëve në raste urgjence. Kontrolli i lartë i shtetit gjatë një auditimi ka zbuluar se në automjetet që përdoren si autoambulanca nga urgjenca mjekësore u mungojnë pajisjet bazë për të shpëtuar jetën e pacientëve.

Por pavarësisht detyrimeve dhe përgjegjësive ligjore KLSH thotë se ende vërehen problematika të përsëritura në shërbimin e urgjencës të cilat evidentojnë qartësisht një mungesë lidershipi, koordinimi, bashkëpunimi dhe transparencë midis institucioneve shtetërore.

Duke listuar disa nga problematikat e evidentuara KLSH thekson në raport se pacientët vazhdojnë të raportojnë se shërbimi që u ofrohet nuk është në kohën e duhur dhe me cilësinë e kërkuar kjo edhe për disa arsye:

1-Ende numri i autoambulancave është i pamjaftueshëm.

2-Shërbimi i urgjencës mjekësore nuk është i shtrirë në të gjithë territorin.

3-Infrastruktura rrugore përbën një problem thelbësor në ofrimin e këtij shërbimi.

4-Personeli i urgjencës mjekësore nuk është i mjaftueshëm.

Edhe sistemi i referencës konstatohet të ketë problematika, pasi numri i thirrje për qendrën Kombëtare të Urgjencës mjekësore krahasuar me atë të QSUT është rreth 3 herë më i vogël.