MENU
klinika

Dyshime për dializën

Konkurrenca heton tregun spitalor

22.10.2018 - 15:03

Autoriteti i Konkurrencës ka hapur një hetim të përgjithshëm në tregun e shërbimeve spitalore në Shqipëri. Pikënisja e hetimit ka qenë një studim i vetë sekretariatit të Autoritetit të Konkurrencës.

Në lidhje më çështjen e konkurrencës nëpërmjet sistemeve të referimit dhe ofrimit të Shërbimeve, studimi konstatoi se Fondi i Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor financon katër paketa shërbimesh; paketën e shërbimit të dializës, paketën e shërbimit të kardiologjisë, paketat e shërbimit të transplantit të veshkës dhe paketën e shërbimit të implantit koklear.

Përfituesi më të mëdhenj të fondeve buxhetore janë QSUT dhe Spitali Amerikan. Të dy këta ofrues ofrojnë të njëjtat shërbime, por referuar numrit të rasteve të trajtuara vihet re qartë që Spitali Amerikan është i orientuar drejt shërbimit të dializës, kurse QSUT drejt shërbimeve të kontrollit të zemrës. Shërbimi i transplantit të veshkës është ofruar vetëm nga Spitali Amerikan.

Në lidhje me çështjen e fundit që ka të bëjë me vlerësimin e përqendrimeve të tregut, apo marrëveshjet mes spitaleve privatë, rezulton se Spitali Amerikan është përfituesi i 15% të shoqërisë DiaVita, shoqëri e kontraktuar në shërbimin e dializës nëpërmjet kontratës së koncesionit.

Autoriteti i Konkurrencës gjykon që pjesa e madhe e tregut në shërbimin e dializës së Spitalit Amerikan mund të jetë e influencuar nga struktura aksionare mes dy shoqërive dhe niveli i ndikimit të kësaj mbivendosje aksionesh kërkon një analizë të mëtejshme të kontratës së koncesionit dhe impaktit në treg të saj.

Në tërësi, Autoriteti ka arritur në konkluzionin se çështjet e rritjes së cilësisë së shërbimit dhe eficensës ekonomike  në tregun e shërbimeve spitalore kanë nevojë për një trajtim më të thelluar dhe më gjithëpërfshirës. Rezultatet e hetimit do të paraqiten në Komisionin e Konkurrencës brenda marsit të vitit 2019.

 

VAZHDO TË LEXOSH MË TEPËR PËR TEMËN


Paguhen 420 mijë analiza të pakryera

Dossier/ Milionat e falura të check up-it