MENU
klinika

Parashikimet nuk janë të mira

Airbnb mendon se tregu i saj do ndryshojë përgjithmonë

11.05.2020 - 06:22

Airbnb parashikon një rënie prej 50% të të ardhurave vjetore dhe tha se do të ulë fuqinë punëtore me një të katërtën.

Kompania e shtëpive me qera online   pasi njerëzit do të duan të udhëtojnë në vende më afër shtëpisë dhe relativisht të sigurt. Airbnb pritej të kishte aktivitet të zgjeruar me aksionet në bursë këtë vit.