MENU
klinika

Uashingtoni gati ofensivën ndaj politikanëve të përfshirë në afera korruptive

Ambasadori i ri i SHBA që do pasojë Yuri Kim do vijë bashkë me ekspertë antikorrupsion

04.05.2023 - 14:07

Lufta kundër pastrimit të parave, korrupsionit dhe krimit të organizuar duket se është një nga prioritete kryesore që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në Shqipëri, madje në gjithë botën, duke mbështetur fuqishëm institucionet ligjzbatuese që të çojnë përpara këtë betejë sa i takon këtyre fenomeneve. Kështu, gazeta “SOT” ka mësuar se SHBA-të duket se po përgatiten për një fazë të re në luftën ndaj korrupsionit dhe instalimit të shtetit ligjor në vendin tonë. Ambasadorja Yuri Kim do të largohet shumë shpejt, por ardhja e ambasadorit të ri do të vijë me zhvillime të forta. David J. Kostelancik do të pasojë ambasadoren Kim dhe ai e ka deklaruar se prioritet do të ketë luftën ndaj korrupsionit. Senati e aprovoi kandidaturën e tij dhe pritet që të mos zgjasë shumë procedura për emërimin final të tij. Por interesant është fakti se teksa pritet emërimi i tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur të “blindojë” një prej organeve më të rëndësishme të saj në vendin tonë, sa i takon reformës në drejtësi. Bëhet fjalë për misionin “OPDAT”. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka nxjerrë një njoftim në faqen zyrtare, ku bën me dije se do të emërojë këshilltarë të rinj, që do të asistojnë në luftën ndaj korrupsionit dhe zbatimin e reformës në drejtësi. “Këshilltari Ligjor Rezident (RLA) përfaqëson Departamentin e Drejtësisë të SHBA dhe OPDAT në zbatimin e programeve të zhvillimit të sektorit të drejtësisë penale për Qeverinë e Shqipërisë. Objektivat kryesore të këtyre programeve janë forcimi i institucioneve hetimore, prokuroriale dhe gjyqësore brenda Shqipërisë në administrimin efektiv dhe të drejtë të drejtësisë. Programet e RLA-së ndihmojnë në luftën ndaj rasteve komplekse kriminale, duke përfshirë korrupsionin, krimin e organizuar ndërkombëtar dhe krimet financiar. Kjo duke krijuar korniza të forta ligjore dhe politike, duke forcuar sektorët e sigurisë dhe drejtësisë, si dhe duke ndërtuar institucione të përgjegjshme që respektojnë të drejtat e njeriut dhe shtetin e së drejtës. Ky pozicion do të fokusohet veçanërisht në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe personelit anti-korrupsion për të asistuar në rastet e korrupsionit publik të nivelit të lartë dhe kryerjen e analizave mbi boshllëqet ligjore që kanë të bëjnë me korrupsionin”, thuhet në njoftimin e Departamentit të Drejtësisë, të cilin gazeta “SOT” po e pasqyron më poshtë të plotë për lexuesit. Pra, ky vendim i Departamenti Amerikan i Drejtësisë, tregon se me ardhjen e ambasadorit të ri të SHBA në Tiranë, David J. Kostelancik, duket se do të nisë një etapë e re në luftën ndaj të korruptuarve në Shqipëri, të cilët janë në politikë, pushtet, opozitë, si dhe ndaj “bosëve” të krimit të organizuar.

Ja njoftimi i plotë i Departamentit Amerikan të Drejtësisë

Këshilltar ligjor rezident, Shqipëri

Divizioni kriminal (crm) zyra e zhvillimit, asistencës dhe trajnimit të prokurorisë jashtë shtetit, avokat/ Tiranë- Shqipëria. 23-CRM-det-024

Rreth Zyrës:

Ndërsa ky shpallje për vendin e lirë skadon më 23 maj 2023, shpallja mund të mbyllet në çdo kohë nëse bëhen përzgjedhjet. Këto detyra janë për një periudhë 14 mujore, duke filluar nga gushti 2023 ose rreth saj, me mundësi vazhdimi, në varësi të disponueshmërisë së fondeve. Emërimet në këto pozicione do të bëhen me një detaj të rimbursueshëm. Nga ky njoftim mund të plotësohen shumë vende pune. Misioni i Zyrës së Divizionit Penal të Zhvillimit, Ndihmës dhe Trajnimit të Prokurorisë Jashtë shtetit (OPDAT) është të zhvillojë dhe administrojë asistencë teknike dhe zhvillimore të krijuar për të rritur aftësitë e sektorit të huaj të drejtësisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit dhe personelit të tyre. Kjo ndihmë administrohet për t’u mundësuar atyre institucioneve dhe personelit të tyre për të luftuar terrorizmin, krimin e organizuar transnacional, korrupsionin, krimin financiar dhe llojet e tjera të krimit në mënyrë më efektive në një mënyrë në përputhje me sundimin e ligjit. Ndihma administrohet gjithashtu për t’u mundësuar atyre institucioneve dhe personelit të tyre që të bashkëpunojnë në mënyrë më efektive në rajon dhe me Shtetet e Bashkuara në luftimin e një krimi të tillë. http://ëëë.usdoj.gov/criminal/opdat . Si agjenci federale, misioni i së cilës është të sigurojë administrimin e drejtë dhe të paanshëm të drejtësisë për të gjithë amerikanët, Departamenti i Drejtësisë është i përkushtuar për të nxitur një mjedis pune të larmishëm dhe gjithëpërfshirës. Për të ndërtuar dhe mbajtur një fuqi punëtore që pasqyron përvojat dhe perspektivat e ndryshme të popullit amerikan, ne mirëpresim aplikantët nga shumë komunitete, identitete, raca, etni, prejardhje, aftësi, fe dhe kultura të Shteteve të Bashkuara, të cilët ndajnë angazhimin tonë ndaj publikut shërbimi.

Përshkrimi i punës:

Këshilltari Ligjor Rezident (RLA) përfaqëson Departamentin e Drejtësisë të SHBA (USDOJ) dhe OPDAT në zbatimin e programeve të zhvillimit të sektorit të drejtësisë penale për Qeverinë e Shqipërisë. Objektivat kryesore të këtyre programeve janë forcimi i institucioneve hetimore, prokuroriale dhe gjyqësore brenda Shqipërisë në administrimin efektiv, efikas dhe të drejtë të drejtësisë. Programet e RLA-së ndihmojnë përpjekjet e homologëve ndërkombëtarë për të luftuar rastet komplekse kriminale, duke përfshirë korrupsionin, krimin e organizuar ndërkombëtar dhe krimet financiare, ndër të tjera, duke krijuar korniza të forta ligjore dhe politike, duke forcuar sektorët e sigurisë dhe drejtësisë dhe duke ndërtuar institucione të përgjegjshme që respektojnë njerëzimin. të drejtat dhe shtetin e së drejtës. Ky pozicion do të fokusohet veçanërisht në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe personelit anti-korrupsion të vendeve për të kryer rastet e korrupsionit publik të nivelit të lartë, kryerjen e analizave të boshllëqeve të ligjeve përkatëse që kanë të bëjnë me korrupsionin publik dhe zhvillimin e rekomandimeve për reformat legjislative dhe rregullatore. RLA do të punojë me seksione të Ambasadës Amerikane, ekspertë të USDOJ, partnerë ndërinstitucionalë, donatorë të tjerë ndërkombëtarë në këto vende dhe homologë të huaj nga një sërë subjektesh të sektorit të drejtësisë për të përmbushur qëllimet e këtyre programeve.

Kualifikimet:

Kërkohet : Për t’u kualifikuar për këtë pozicion, aplikantët duhet të kenë të gjitha kërkesat e mëposhtme:

1. Të ketë një diplomë JD; të jetë i licencuar dhe i autorizuar siç duhet për të ushtruar si avokat sipas ligjeve të çdo shteti, territori të Shteteve të Bashkuara ose të Distriktit të Kolumbisë; dhe të jetë një anëtar aktiv i barit në gjendje të mirë.

2. Kërkesat specifike të nivelit të klasës:

· GS-15: Të paktën katër (4) vjet përvojë ligjore pas JD, duke përfshirë katër (4) vjet përvojë federale gjyqësore ose prokuroriale.

· GS-14: Të paktën tre (3) vjet përvojë ligjore pas JD, për të përfshirë tre (3) vjet përvojë prokuroriale në nivel federal ose shtetëror.

Aplikantët duhet të kenë ose të jenë në gjendje të marrin përmes Komponentit/Agjencisë së tyre dhe të mbajnë një certifikatë sigurie Top-Sekrete.

Preferohet : Përvoja në fushat e mëposhtme është e dëshirueshme por nuk kërkohet: punë në një ambasadë dhe/ose mjedis jashtë shtetit; duke punuar në raste me dimensione ndërkombëtare; punë paraprake kundër korrupsionit; dhe njohja me sistemet e drejtësisë penale në Evropën Lindore.

Aplikanti i suksesshëm duhet të ketë gjithashtu:

· Aftësia për të funksionuar në mënyrë efektive në një mjedis ndërkombëtar, multikulturor;

· Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe menaxheriale;

· Aftësia për të komunikuar në mënyrë efektive me gojë dhe me shkrim; dhe

· Përvojë e gjerë në prokurori

Paga:

Sipas një caktimi të detajuar, nuk ka asnjë ndryshim në pagën bazë të të përzgjedhurit. Nëse është e aplikueshme, i përzgjedhuri do të marrë gjithashtu diferenca të përshtatshme për postin dhe pagat jashtë shtetit.

Udhëtim:

Do të kërkohet udhëtim i gjerë brenda vendit dhe udhëtim i kufizuar brenda rajonit.

Procesi i aplikimit:

Edhe pse ky konkurs skadon më 23 maj 2023, shpallja mund të mbyllet në çdo kohë nëse bëhen përzgjedhjet. Paketa e Aplikimit duhet të merret deri në orën 23:59, me orën lindore, në datën e mbylljes së këtij njoftimi. Të gjithë avokatët e interesuar që plotësojnë këto kualifikime duhet të dorëzojnë një letër motivuese dhe të rinisë në [email protected]. Aplikantët duhet të familjarizohen dhe të respektojnë rregullat përkatëse të sjelljes profesionale në lidhje me çdo konflikt të mundshëm interesi në lidhje me aplikimet e tyre. Në veçanti, ju lutemi njoftoni këtë zyrë nëse aktualisht përfaqësoni klientët ose gjykoni çështje në të cilat kjo zyrë është e përfshirë dhe/ose keni një anëtar të familjes që përfaqëson klientët ose gjykon çështjet në të cilat është përfshirë kjo zyrë, në mënyrë që ne të vlerësojmë çdo konflikt të mundshëm. çështje interesi ose skualifikimi që mund të ketë nevojë të adresohet në ato rrethana.

Afati i Aplikimit: E martë, 23 maj 2023

Shpenzimet e zhvendosjes: Shpenzimet e zhvendosjes janë të autorizuara.

Numri i pozicioneve: 1