MENU
klinika

“Deri në 15 vite burg"

Komisioni Evropian propozon masa ekstreme për të luftuar emigracionin

28.11.2023 - 21:37

Komisioni Evropian propozoi legjislacion të ri për të parandaluar dhe luftuar trafikimin e emigrantëve. Ai fokusohet si në shtrëngimin e gjobave ashtu edhe në burgim nëse një anije mbytet në ujërat territoriale ndërkombëtare.

Gjithashtu, nënvizohet forcimi i burimeve dhe kapaciteteve të shteteve anëtare. Siç thekson Komisioni, Shtetet Anëtare duhet të ndajnë burime të mjaftueshme për autoritetet e tyre kombëtare për të siguruar parandalimin, hetimin dhe ndjekjen efektive të trafikantëve. Në veçanti, Komisioni Evropian fokusohet në pesë objektiva:

1. Ndjekja efektive e rrjeteve të krimit të organizuar. Një përkufizim më i qartë i veprës së trafikimit është vendosur për t’u fokusuar në aktivitete që janë të motivuara nga përfitime financiare ose materiale ose që kanë shumë gjasa të shkaktojnë dëm serioz për një individ. Kërkesa publike për të hyrë në BE pa leje do të bëhet gjithashtu vepër penale.

2. Dënimet e harmonizuara që pasqyrojnë seriozitetin e veprës penale: Rastet e rënduara të veprave, që shkaktojnë vdekjen e një ose më shumë personave, do të dënohen me një dënim maksimal prej të paktën 15 vjetësh, nga 8 vjet sipas ligjit aktual të BE-së.

3. Përmirësimi i fushës së juridiksionit: Juridiksioni i Shteteve Anëtare do të zbatohet gjithashtu, për shembull, kur anijet fundosen në ujërat ndërkombëtare dhe njerëzit vdesin. Nëse në ato momente ka pasur anije pranë ose avionë të cilët nuk i kanë ndihmuar do të gjobiten ose dënohen.

4. Forcimi i burimeve dhe kapaciteteve të Shteteve Anëtare: Shtetet Anëtare duhet të ndajnë burime të mjaftueshme për autoritetet e tyre kombëtare për të siguruar parandalimin, hetimin dhe ndjekjen efektive të trafikantëve. Shtetet anëtare duhet gjithashtu të punojnë për të parandaluar kontrabandën e migrantëve, përmes fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese, programeve kërkimore dhe trajnimit.

5. Përmirësimi i mbledhjes dhe raportimit të të dhënave: Shteteve Anëtare do t’u kërkohet të mbledhin dhe raportojnë të dhëna statistikore në baza vjetore për të përmirësuar shkallën, zbulimin dhe reagimin ndaj kontrabandës së migrantëve.

Për më tepër, Komisioni propozon një rregullore për të forcuar rolin e Europolit dhe bashkëpunimin ndërmjet agjencive në luftën kundër kontrabandës së emigrantëve dhe trafikimit të qenieve njerëzore. Roli i Qendrës do të rritet tani në një evropian të vërtetë dimensioni në fushat strategjike:

1. Forcimi i koordinimit në nivel të BE-së: Qendra Evropiane kundër Kontrabandës së Migrantëve do të forcohet dhe do të mbështetet nga Shtetet Anëtare, Eurojust, Frontex dhe Komisioni Evropian.

2. Bashkëpunimi ndërmjet agjencive: Qendra do të mbështetet nga oficerët ndërlidhës të Shteteve Anëtare, si dhe nga oficerët ndërlidhës të Eurojust dhe Frontex, të cilët duhet të postohen në Europol.

3. Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit: Do të forcohen detyrimet e shteteve anëtare për të shkëmbyer informacion me Europolin mbi kontrabandën e migrantëve dhe trafikimin e qenieve njerëzore. Dislokimi i Europol-it tashmë mund të bëhet në vendet e treta.

4. Përforcimi i burimeve: Shtetet Anëtare duhet të caktojnë shërbime të specializuara për të luftuar kontrabandën e migrantëve dhe trafikimin e qenieve njerëzore, t’i lidhin këto shërbime me zbatimin e sigurt të Rrjetit të Shkëmbimit të Informacionit (SIENA).

5. Mbështetje më e fortë për Europolin: Kjo përfshin mjete të avancuara koordinimi dhe mbështetëse analitike, operacionale, teknike dhe mjeko-ligjore për Shtetet Anëtare, të cilat tashmë janë zbatuar me sukses nga Europoli.

Për të përmbushur këto objektiva, Komisioni propozon gjithashtu rritjen e burimeve financiare dhe njerëzore të Europolit.

VAZHDO TË LEXOSH MË TEPËR PËR TEMËN