MENU
klinika

Investime në infrastrukturë

Strategjia e qeverisë për bujqësinë në 2019-2012

13.05.2019 - 19:05

Buxheti 2019 garanton mbështetjen e modernizimit të sektorit te bujqësisë nëpërmjet fondeve IPARD; garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve, dhe shëndetit të bimëve përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE-së në kuadrin normativ vendas; nxitjen e tregut të tokës dhe konsolidimi i fermës bujqësore duke rritur sipërfaqen dhe nxitur kooperimin; mbështetje për agroindustrinë; dhe marketingun e produkteve bujqësore dhe blegtorale.

Këto janë pikat kryesore ku do të mbështeten investimet e qeverisë gjatë tre viteve.

Në buxhetin e miratuar nga qeveria janë përcaktuar jo vetëm sektorët prioritar, por edhe fondet për çdo sektor.

Zgjerim dhe modernizim i infrastrukturës së ujitjekullimit:

Rritja e sipërfaqes së tokës bujqësore së ujitur nga 63.8%

në 68.1% të totalit potencial prej 360 mijë hektarë tokë në vitin 2021;

Mundësimi i kullimit me ngritje mekanike me hidrovorë për 70 mijë hektarë tokë;

konica ekonomiakonica ekonomia mobile

Rehabilitimi/ndërtimi i rreth 16 km argjinatura të mbrojtjes nga përmbytja dhe erozioni dhe mirëmbajtje vjetore të rrjetit kullues për 45 000 hektarë tokë si proces ciklik vjetor;

Zhvillimi rural:

Ulja e tatimit mbi fitimin nga 15% në 5% për fermerët të inkorporuar në Shoqëritë e Bashkëpunimit Bujqësor Rritja e skemave të mbështetjes për fermerët në zhvillimin rural: 2,6 miliardë lekë mbështetje e drejtpërdrejtë e buxhetit për fermerët, mesatarisht 3600 përfitues çdo vit.

Deri në 3 miliardë lekë mbështetje dhe investime direkte për fermerët nga skemat e mbështetjes nga fonde të Bashkimit Europian.

Rritje të numrit të grave fermere përfituese nga skemat e mbështetjes, duke siguruar edhe informimin dhe këshillimin e tyre me aktivitete të dedikuara

VAZHDO TË LEXOSH MË TEPËR PËR TEMËN


113 tonë vitin e kaluar

Eksporti i vajit të ullirit dyfishohet

Publikohen formularët

Subvencionet për bujqësinë