MENU
klinika

Fëmijët jetimë

Foto/ Çfarë la pas gjenocidi serb?

17.11.2019 - 12:20

Kryqit të Kuq Amerikan në Mal të Zi dhe Gjenocidi Serbo / Malazez ndaj popullatës etnike shqiptare pas Luftës së Parë Botërore me ndihmën e fuqive perëndimore.

Mijëra fëmijë shqiptarë mbetën jetimë në shtetin e ri të Malit të Zi, prindërit janë vrarë, ose kanë vdekur nga uria. Fotografitë viti 1920.

Viktima të telasheve të fundit në Ballkan. Kjo fotografi tregon një grup tipik të mijëra viktimave shqiptare të luftës që u bë nga Mal të Zi gjatë përleshjeve të fundit në Ballkan.

Oficeri amerikan është Lieut. Koloneli H.J. Fairclough, drejtues i Komisionit të Kryqit të Kuq Amerikan në Mal të Zi dhe ish profesor në Universitetin Leland Stanford në Kaliforni.

  • American Red Cross Commission to Montenegro and Serbian/Montenegrin Genocide towards Albanian ethnic population after WW1 with the help of Western powers. Thousands of Albanian children left orphans in new Montenegro country, they parents have been killed, or died of famine. Photos year 1920. Victims of latest Balkan trouble. This picture shows a typical group of thousands of Albanian war victims who were interred in Montenegro during a recent Balkan squabble. The American officer is Lieut. Col. H.J. Fairclough, head of the American Red Cross Commission to Montenegro and former professor at Leland Stanford University in California.