MENU
klinika

Kërkesa në stanjacion

42.5% e bizneseve me borxhe

29.09.2018 - 12:28

Rreth 42.5% e totalit të ndërmarrjeve kanë një hua për të paguar. Vrojtimi i gjendjes financiare dhe huamarrjes së ndërmarrjeve, i kryer nga Banka e Shqipërisë, tregoi se kërkesa e bizneseve për hua ngelet në stanjacion.

Gjatë pjesës së parë të vitit, konkurrenca dhe gjetja e tregut konsiderohen si sfidat kryesore për aktivitetin e ndërmarrjeve, ndërkohë që problematikat lidhur me aksesin në financim dhe kostot e financimit kanë shënuar një rritje të lehtë. Procesi i huamarrjes nga bankat vlerësohet midis nivelit “normal” dhe “i vështirë”.

Rreth 88.2% e totalit të ndërmarrjeve huamarrëse deklarojnë se u janë drejtuar bankave për të siguruar hua. Kjo peshë arrin në 90.5% për totalin e burimeve formale (banka dhe institucione financiare jobanka). Vrojtimi i gjendjes financiare dhe huamarrjes së ndërmarrjeve kryhet prej tetë vitesh, me një frekuencë gjashtëmujore.

Edhe statistikat tregojnë se kredia e re për biznesin është në rënie edhe gjatë këtij viti. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në gjashtë muaj sipërmarrjet shqiptare përfituan rreth 89 miliardë lekë kredi nga sistemi bankar. Kjo shumë është në rënie me 9.4% krahasuar të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Rënia i detyrohet sidomos tkurrjes së ndjeshme të kredisë së re në sektorë si energjetika dhe ndërtimi, por ndërkohë edhe pjesa më e madhe e degëve të tjera të shërbimeve në ekonomi përfitoi vlera më të ulëta të financimit nga sistemi bankar.

VAZHDO TË LEXOSH MË TEPËR PËR TEMËN


104 mln euro për korrikun

Kredia në euroizim